Rytm dnia

Kindori

Rytm dnia

Zapewniamy dzieciom dni pełne nauki, zabawy i odkryć, gdzie każda godzina przynosi nowe, starannie zaplanowane aktywności odpowiadające ich wiekowi i rozwojowi.
Kindori
Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.30-17.00. Każdy dzień jest zaplanowany i ciekawy, przepełniony różnymi aktywnościami.
Godz. Aktywności dzieci 2-3 letnich Aktywności dzieci 4-5 letnich
7.30-8.50 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze. Zabawy samodzielne -tworzenie warunków umożliwiających swobodny rozwój, rozmowy na tematy bliskie dzieciom. Przygotowanie do śniadania. Zabawa na powitanie.
9.00- 9.20 Śniadanie. Czynności higieniczne w łazience.
9.30- 10.30 Zabawy kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zajęć językowych, umuzykalniających, matematycznych, logopedycznych / dydaktycznych (twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci).
10.30 – 10.45 Drugie śniadanie. Przygotowanie do wyjścia na dwór.
10.45-11.45 Pobyt na placu zabaw / spacer / zabawy na polanie w lesie – swobodne zabawy, zajęcia ruchowo-sportowe, zabawy tropiące, obserwacje przyrodnicze i społeczne. Powrót do przedszkola.
12.00-12.30 Obiad. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
12.30 -13.00 Przygotowanie do leżakowania / relaksacja. Bajkoczytanie / zabawy stolikowe.
13.00-14.00 Leżakowanie / czytanki/ słuchowiska. Realizacja podstawy programowej – dopełnienie zajęć dydaktycznych.
14.00-14.30 Podwieczorek. Kultura spożywania posiłków.
15.00-16.00 Zabawy swobodne podejmowane według zainteresowań. Praca indywidualna z nauczycielem o charakterze stymulującym i wyrównawczym.
16.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne. Pobyt na placu zabaw.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 7.30 do 17.00